Một Số Vấn Đề Dân Tộc Và Quan Điểm Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Và Nhà Nước Ta

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Tukise, Oct 8, 2020.

 1. Tukise

  Tukise New Member

  upload_2023-4-12_11-42-18.png
  Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề dân tộc. Đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và tiễn sâu sắc, liên quan mật thiết đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Việt Nam qua các thời kỳ. Trên cơ sở nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, cùng với việc xem xét tình hình, đặc điểm của cộng đồng các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã đề ra và triển khai hàng loạt chủ trương, chính sách dân tộc, góp phần quan trọng tạo nên sự ổn định, phát triển của các dân tộc.Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi xu hướng liên kết, chia tách quốc gia - dân tộc đã và đang diễn ra mạnh mẽ, khi sự phát triển hài hòa giữa các dân tộc được coi là một trong những động lực cơ bản cho sự phát triển bền vững của các quốc gia, thì việc giải quyết tốt vấn đề dân tộc còn trở thành một nhiệm vụ chiến lược đối với nước ta.
  • Một Số Vấn Đề Dân Tộc Và Quan Điểm Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Và Nhà Nước Ta
  • NXB Quân Đội 1998
  • Nhiều Tác Giả
  • 215 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/40801
  https://drive.google.com/file/d/1RBPCNUX85rrtd85v7cUzeV7GtmpAXuUP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2023

Share This Page