Một Số Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn Về Quản Lí Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường THPT - Nguyễn Hồng Hải

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Phổ Thông' started by quanh.bv, Sep 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn Về Quản Lí Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường THPT
  NXB Giáo Dục 2015
  Nguyễn Hồng Hải
  156 Trang
  Quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông một cách khoa học sẽ thúc đẩy tập thể đội ngũ hiệu trưởng phát triển và tác động tích cực đến sự thành công của các tổ chức giáo dục; ngược lại, nếu quản lí không hiệu quả sẽ có tác động tiêu cực đến năng lực và động lực làm việc của đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông và trở thành yếu tố cản trở, kìm hãm sự phát triển của cá nhân hiệu trưởng, cũng như các tổ chức giáo dục do đội ngũ này lãnh đạo. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng đội ngũ hiệu trưởng và công tác quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Do đó, nghiên cứu về công tác quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông là việc làm rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục.
  Cuốn sách Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông của TS. Nguyễn Hồng Hải đã tổng thuật lí luận về quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông và có ý nghĩa lí luận lớn trong việc hệ thống hoá và cập nhật các khái niệm chủ chốt về quản lí đội ngũ hiệu trưởng. Tác giả đã hệ thống hoá được các vấn đề lí luận về quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông từ quá trình phát triển đến các lí thuyết hiện đại, cũng như các thành tố liên quan đến công tác quản lí như mục tiêu, chủ thể, nội dung, vai trò, công cụ, nhiệm vụ.
  Khung lí luận về quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông do tác giả đề xuất có luận cứ khoa học và có giá trị cả về lí luận và ứng dụng. Ý nghĩa thực tiễn của công trình nghiên cứu này là đã đề xuất được Hệ thống biện pháp 3C về quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông ở Việt Nam.
  Đây là cuốn sách có giá trị cả về lí luận và thực tiễn quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Sách phục vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những cán bộ trực tiếp quản lí đội ngũ hiệu trưởng. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích vận dụng cho công tác quản lí các đối tượng khác (như quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page