Một Số Vấn Đề Lý Luận Chính Trị Ở Việt Nam (NXB Tổng Hợp 2017) - Mạch Quang Thắng, 371 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Feb 22, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-23_11-36-9.png
  Thế giới đương đại đang sống chung với nhiều lý thuyết phát triển. Lý luận chính trị cũng là một dạng như thế. Vì là nhiều, cho nên buộc các thể chế chính trị phải lựa chọn. Qua một quá trình nghiên cứu, khảo nghiệm, tập trung tâm lực và trí lực, đến đầu thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã lựa chọn lý luận chính trị cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam là chủ nghĩa Lênin; sau đó mở rộng ra là chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự lựa chọn của Hồ Chí Minh về lý luận chính trị làm định hướng phát triển cho dân tộc đượe Đảng Cộng sản Việt Nam khảm vào Cương lĩnh chính trị đầu tiên tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930.
  • Một Số Vấn Đề Lý Luận Chính Trị Ở Việt Nam
  • Mạch Quang Thắng, Lê Kim Việt, Đinh Ngọc Giang
  • NXB Tổng Hợp 2017
  • 371 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1Mmi8mFbYT0ilnDChou3Y0uac5cvUTiwn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page