Một Số Vấn Đề Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Hồng Đức 2017) - Nguyễn Minh Đoan, 549 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by nhandang123, Jun 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-15_9-24-56.png
  Chương 1. Những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Chương 2. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Chương 3. Bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước. Chương 4. Bản chất, chức năng, kiểu, hình thức và các mối quan hệ của pháp luật. Chương 5. Nhà nước và pháp luật chủ nô. Chương 6. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 7. Nhà nước và pháp luật tư sản. Chương 8. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 10. Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 11. Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chương 12. Pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 13. Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 14. Quy phạm pháp luật. Chương 15. Xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật. Chương 16. Quan hệ pháp luật. Chương 17. Thực hiện và áp dụng pháp luật. Chương 18. Hành vi pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 19. Ý thức pháp luật. Chương 20. Pháp chế. Chương 21. Điều chỉnh pháp luật.
  • Một Số Vấn Đề Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật
  • Nguyễn Minh Đoan, Lưu Văn Tuấn
  • NXB Hồng Đức 2017
  • 549 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-36185.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 15, 2021

Share This Page