Một Số Vấn Đề Lý Luận - Thực Tiễn Về Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội

Discussion in 'Chính Trị Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2023-2-23_11-12-7.png
  Cuốn sách Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới là công trình nghiên cứu công phu, được các tác giả biên soạn trên cơ sở chắt lọc nội dung của 31 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thuộc chương trình "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015". Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất của quá trình đổi mới và phát triển ở nước ta trên các lĩnh vực chủ yếu: chính trị và xây dựng Đảng; kinh tế; văn hóa, xã hội, con người; quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Đồng thời với việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, cuốn sách cũng gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong những năm tiếp theo.
  • Một Số Vấn Đề Lý Luận-Thực Tiễn Về Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam Qua 30 Năm Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2016
  • Phùng Hữu Phú
  • 831 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4044
  https://drive.google.com/file/d/1X0ZvpTkkz1hmc6o1K4MqCHw8Qv-6VCd3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page