Một Số Vấn Đề Lý Luận - Thực Tiễn Về Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Jun 3, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-23_12-25-8.png
  Kinh tế thị trường là thành tựu chung của văn minh nhân loại. Đó là kết quả phát triển lâu dài của lực lượng sản xuất và xã hội hóa các quan hệ kinh tế, trải qua các giai đoạn kinh tế thị trường sơ khai, kinh tế thị trường tự do và kinh tế thị trường hiện đại. Hiện nay, kinh tế thị trường trở thành phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, không có mô hình kinh tế thị trường chung cho mọi quốc gia và mọi giai đoạn phát triển. Ngay ở các nước phát triển cũng có những mô hình kinh tế thị trường khác nhau, như kinh tế thị trường tự do (Mỹ), kinh tế thị trường xã hội (Cộng hòa liên bang Đức), kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (Trung Quốc)... Điều đó cho thấy việc lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam là phù hợp và sáng tạo.
  • Một Số Vấn Đề Lý Luận-Thực Tiễn Về Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam Qua 30 Năm Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty
  • 373 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8259
  https://drive.google.com/file/d/1yatClwLitEc_jJ7x0fUqpb-nhu1_nAJG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page