Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Tình Hình Tội Phạm Ở Việt Nam - Phạm Văn Tỉnh, 420 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Tình Hình Tội Phạm Ở Việt Nam
  NXB Tư Pháp 2007
  Phạm Văn Tỉnh
  420 Trang
  Tình hình tội phạm là một khái niệm pháp lý chỉ tổng thể các hành vi phạm tội cùng các chủ thể của nó ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.
  Hiện nay, việc đánh giá đúng thực tế của tình hình tội phạm đang là một nhu cầu bức thiết. Nhận diện được các đặc điểm của tinh hình tội phạm một cách hệ thông và đầy đủ trong từng đơn vị thời gian nhất định chính là cơ sớ khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự, đặc biệt là về các tội phạm.

   

Share This Page