Một Số Vấn Đề Nghiên Cứu Nhân Cách (NXB Chính Trị 2004) - Phạm Minh Hạc, 321 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by nhandang123, Jun 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-4_17-16-38.png
  Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG A/ Nghiên cứu con người và nhân cách con người – GS.VS. Phạm Minh Hạc B/ Về nhân cách và nghiên cứu nhân cách – PGS.TS. Lê Đức Phúc C/ Một số vấn đề về nhân cách và nghiên cứu nhân cách – TS. Vũ Thị Minh Chí D/ Về nhân cách và mô hình nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá – TS. Nguyễn Xuân Thức Phần II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHỮNG MẶT CHỦ YẾU TRONG CẤU TRÚC NHÂN CÁCH A/ Các lý thuyết về nhu cầu và nhu cầu của con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hóa – TS. Nguyễn Kim Quý B/ Động cơ và quá trình hình thành nhân cách – TS. Lê Hương C/ Về nghiên cứu thái độ trong nhân cách – PGS.TS. Võ Thị Minh Chí D/ Ý thức, tự ý thức và sự phát triển nhân cách – Trần Ninh Giang E/ Vấn đề “cái Tôi” trong tâm lý học nhân cách – GS. TS. Đỗ Long Phần III. CÁC TIẾP CẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH A/ Cách tiếp cận nghiên cứu tâm lý học nhân cách – GS.VS. Phạm Minh Hạc B/ Một số điểm cần được chú ý trong nghiên cứu văn hoá, con người, nguồn nhân lực – PGS.TS. Lê Đức Phúc C/ Phương pháp luận nghiên cứu và đo lường nhân cách – TS. Nguyễn Công Khanh Phần IV. CÁC NHÀ TÂM LÝ HỌC Phụ lục 1. Các test thông dụng Phụ lục 2. Ý thức và vô thức trong xúc cảm, tình cảm con người
  • Một Số Vấn Đề Nghiên Cứu Nhân Cách
  • Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc
  • NXB Chính Trị 2004
  • 321 Trang
  • File PDF-TEXT
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1OTBexA6Nl-e_smQD1BM3BHWiLZiHaRMX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 21, 2023

Share This Page