Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Tài Sản Mã Hoá, Tiền Mã Hóa (NXB Chính Trị 2020) - Phan Chí Hiếu, 294 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm 4 chương, tập trung phân tích một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa trong mối tương quan với các vấn đề kinh tế, công nghệ có liên quan thông qua việc phân tích kinh nghiệm quốc tế cũng như rà soát pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam; từ đó đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam để quản lý, xử lý tài sản mã hóa, tiền mã hóa. Chương I trình bày tổng quan và phân tích các vấn đề kinh tế, công nghệ và pháp lý liên quan đến tài sản mã hóa, tiền mã hóa. Chương II giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về tài sản mã hóa, tiền mã hóa thông qua việc phân tích các hướng tiếp cận đối với tài sản mã hóa, tiền mã hóa và khung pháp lý cụ thể cùng một số vụ việc liên quan của một số quốc gia trên thế giới. Chương III tập trung rà soát và đánh giá một cách toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn một số vụ việc liên quan đến tài sản mã hóa và thực tiễn một số vụ việc liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam theo từng nhóm quy định pháp luật cụ thể. Trên cơ sở đó, chương IV đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị cũng như định hướng xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa ở Việt Nam.

  • Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Tài Sản Mã Hoá, Tiền Mã Hóa
  • NXB Chính Trị 2020
  • Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tú
  • 294 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/11L3J0lMkHPXJIkI_4BzLdFBLMLUZP3MT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2022

Share This Page