Một Số Vấn Đề Về Dân Tộc Và Phát Triển (NXB Chính Trị Quốc Gia 2005) - Lê Ngọc Thắng, 270 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Dân Tộc' started by quanh.bv, Dec 7, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cơ sở lý luận của việc xác định chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Vai trò, vị trí của công tác dân tộc trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế phụ gia đình đối với các dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát triển nghề thủ công của một số dân tộc vùng Tây Bắc. Cơ quan công tác dân tộc với việc phát triển văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Di dân tự do ở Đăk Lăk và một số vấn đề đặt ra trong chính sách phát triển. Nâng cao hiệu quả chính sách đối với nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số. Vai trò của người già, trưởng phum, sóc và sư sãi trong xã hội truyền thống dân tộc Khơme. Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần đổi mới quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Một số vấn đề về đổi mới công tác dân tộc trong tình hình mới. Thách thức đối với phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi trong giai đoạn hiện nay. Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong việc bảo vệ môi trường. Tác động của du lịch đối với văn hóa truyền thống vùng dân tộc thiểu số.
  • Một Số Vấn Đề Về Dân Tộc Và Phát Triển
  • NXB Chính Trị Quốc Gia 2005
  • Lê Ngọc Thắng
  • 270 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-39942.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 14, 2022

Share This Page