Một Số Vấn Đề Về Đổi Mới Tổ Chức, Hoạt Động Của Quốc Hội (NXB Tư Pháp 2007) - Lê Thanh Vân 325 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Kể từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Quốc hội nước ta đã và đang có những bước chuyến mình hết sức quan trọng. Quốc hội đang ngày càng thực hiện có hiệu quả vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các hoạt động của Quốc hội đang thu hút sự quan tâm theo dõi, sự cổ vũ lớn lao của các tầng lớp nhân dân ở cả trong và ngoài nước. Việc không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động của Quốc hội là một trong những nội dung cơ bản của đổi mới hệ thông chinh trị, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhăn dân. Vì vậy, việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút ra những nguyên nhăn, bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống tri thức, hệ thống lý luận về Quốc hội là việc làm đáng được khuyến khích, biểu dương.
  • Một Số Vấn Đề Về Đổi Mới Tổ Chức, Hoạt Động Của Quốc Hội
  • NXB Tư Pháp 2007
  • Lê Thanh Vân
  • 325 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76937
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 17, 2021

Share This Page