Một Số Vấn Đề Về Hiến Pháp Và Bộ Máy Nhà Nước (NXB Giao Thông Vận Tải 2001) - Nguyễn Đăng Dung

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jun 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-1-18_1-26-47.png
  Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia; đồng thời có thể coi là tuyên ngôn chính trị của mỗi chính thể nhà nước. Hiến pháp là cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; đồng thời là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước. Hiến pháp Việt Nam “là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước..."
  • Một Số Vấn Đề Về Hiến Pháp Và Bộ Máy Nhà Nước
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2001
  • Nguyễn Đăng Dung
  • 518 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33767
  https://drive.google.com/file/d/1uziv1Y7qyBPYHfPGrljDUuVyqW-wG94b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 18, 2023

Share This Page