Một Số Vấn Đề Về Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử Đảng Bộ Địa Phương-Lịch Sử Ban, Ngành, Đoàn Thể

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Aug 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-6_2-21-18.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Lịch sử của mỗi Đảng bộ địa phương là một bộ phận cấu thành nên lịch sử toàn Đảng. Mỗi công trình lịch sử Đảng bộ sẽ làm phong phú thêm lịch sử toàn Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng tình cảm cách mạng và lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong sự nghiệp đổi mới.
  Để tạo sự thống nhất những vấn đề có tính nguyên tắc về nội dung, phương pháp và quy trình nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử ban, ngành, đoàn thể, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề về nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử ban, ngành, đoàn thể”
  • Một Số Vấn Đề Về Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử Đảng Bộ Địa Phương-Lịch Sử Ban, Ngành, Đoàn Thể
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2017
  • Nguyễn Ngọc Hà
  • 251 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4694
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page