Một Số Vấn Đề Về Nội Dung Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Jun 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách bao gồm các báo cáo chuyên đề của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới với nội dung: làm rõ những vấn đề cơ bản về Đảng CSVN cầm quyền trong điều kiện một đẳng duy nhất cầm quyền; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giải pháp đổi mới nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Một Số Vấn Đề Về Nội Dung Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Trương Ngọc Nam
  • 398 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7856
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page