Một Số Vấn Đề Về Quan Chế Triều Nguyễn (NXB Thuận Hóa 1997) - Phan Đại Doãn, 269 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Oct 31, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quan chế là một trong những nội dung quan trọng của các triều đại quân chủ trong việc kiến tạo bộ máy nhà nước xây dung đường lối, chủ trương, thực thì chính sách của Hoàng đế, triều đình. Quan chế phản ánh trình độ tổ chức, tầm nhìn. sự. Sáng tạo, canh tân hay bảo thủ, trì trệ của một chế độ với thời đại mà yêu cầu tịch sử, đất nước đó đang đặt ra. Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng cửa nước ta, triều đại đó có cần một kho tàng kinh nghiệm xây dựng quan chế của Trung Quốc và các triều đại quân chủ của nước ta trước đó. được phần ánh trong bộ sách Đại Nam hội diễn sự lệ và nhiều bộ sử, điển chế, văn kiện quan trọng khác của triều Nguyễn.
  • Một Số Vấn Đề Về Quan Chế Triều Nguyễn
  • NXB Thuận Hóa 1997
  • Phan Đại Doãn, Nguyễn Minh Tường
  • 269 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/457
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 22, 2020

Share This Page