Một Số Vấn Đề Về Tệ Nạn Tham Nhũng Và Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Oct 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Vấn Đề Về Tệ Nạn Tham Nhũng Và Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005
  NXB Chính Trị 2006
  Đinh Văn Minh
  239 Trang
  Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội Khoá XI, ký hợp thủ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006. Đây là một đạo luật hết sức quan trọng thể hiện sự quyết tâm của Đăng, Nhà nước và toàn thể nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng; Luật phòng, chống tham những đã thiết 1ập một khuôn khổ pháp lý cơ bản làm tiền để cho việc xây dựng một chiến lược toàn diện, lâu dài về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện hành động của một nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về đấu tranh chống tham nhũng.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Pháp Luật
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/413

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page