Một Số Vấn Đề Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2012) - Trương Hải Cường

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by nhandang123, Nov 24, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-13_10-36-18.png
  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những nhận thức, cách tiếp cận và ứng xử phù hợp đối với các tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay của tác giả Trương Hải Cường - cán bộ giảng dạy Bộ môn Khoa học về tôn giáo, Khoa Triết học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách là kết quả của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QX.2007-03 và đã được nghiệm thu năm 2010. Nội dung cuốn sách nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, theo hướng tiếp cận từ bên trong và tiếp cận từ bên ngoài. Trên cơ sở đó, tác giả lý giải về cái tâm linh và cái xã hội của tôn giáo, từ đó khẳng định, có tôn giáo tâm linh và tôn giáo xã hội, và tìm ra những điểm chung về tín ngưỡng, tôn giáo từ hai cách tiếp cận trên. Cuối cùng là những luận giải về một số vấn đề đặt ra trong việc ứng xử sao cho phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
  • Một Số Vấn Đề Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2012
  • Trương Hải Cường
  • 160 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/handle/123456789/8152
  https://drive.google.com/file/d/1c2O7oo2vCUpGEKCg6aef-x5kPSw_cUqM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 13, 2022

Share This Page