Một Số Vấn Đề Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay (NXB Chính Trị 2005) - Đặng Xuân Kỳ, 367 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_21-24-31.png
  Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đúng đắn của Đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết định sự phát triển đúng hướng và bền vững của đất nước
  Trong điều kiện hiện nay, đứng trước những thời cơ và vận hội mới, một vấn đề sống còn của Đảng là phải được đổi mới, xây dựng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành trọng trách vẻ vang trước dân tộc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay trên cơ sở tập hợp bài viết của một số nhà khoa học tham gia nghiên cứu chương trình KX.03: Xây dựng Đảng trong điều kiện mới.
  • Một Số Vấn Đề Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2005
  • Đặng Xuân Kỳ
  • 367 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7545
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page