Một Số Vấn Đề Về Xây Dựng Đảng Ở Xã, Phường, Thị Trấn (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Đức Hà 270 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_10-54-44.png
  Trong những năm qua, Ban Chấp hμnh Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định vμ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng vμ chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, ở khu vực xã, phường, thị trấn nói riêng. Quán triệt quan điểm "Phát triển kinh tế lμ nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng lμ nhiệm vụ then chốt" vμ thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương, các cấp ủy đã chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững vμ phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên vμ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhμ nước vμ sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội
  • Một Số Vấn Đề Về Xây Dựng Đảng Ở Xã, Phường, Thị Trấn
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Đức Hà
  • 270 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/889982F4654E9EC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page