Một Vài Vấn Đề Về Xã Hội Học Và Nhân Loại Học (NXB Khoa Học Xã Hội 1996) - Phan Ngọc, 388 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by thaoanh12, Nov 25, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Tên gọi chung của những ngành nghiên cứu về loài người, những nghiên cứu về nhiều khía cạnh của loài người trong xã hội như chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội, ngôn ngữ con người, sự phát triển sinh học về cơ thể của con người được gọi chung bằng khái niệm là nhân loại học.Vậy nhân loại là gì? Những đặc điểm tính cách được đặc trưng bởi các nguyên tắc đạo đức liên quan đến mối quan hệ hằng ngày của mọi người, mọi cá nhân cũng như tập thể được gọi là nhân loại. Đây là một biểu hiện được hình thành trong quá trình xã hội hóa, con người tiến hóa cũng như biểu hiện trong quá trình hình thành, nuôi dưỡng lên nhân phẩm, tính cách con người thông qua các công cụ của xã hội. Nhân loại được xã hội gắn cho các phẩm chất cao nhất cũng như những phẩm giá con người.Nhân loại được nhận diện bở một số dấu hiệu như là những phẩm chất được xã hội gắn cho, thái độ đối với thể giới như tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sự hy sinh, lòng nhân đạo, tôn trọng, khiêm tốn, trung thực,...
  • Một Vài Vấn Đề Về Xã Hội Học Và Nhân Loại Học
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1996
  • Phan Ngọc
  • 388 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=77543
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 25, 2020

Share This Page