Mưa Sáng (NXB Hội Nhà Văn 2010) - Bùi Phú Châu, 82 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Xnhi345, Aug 25, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-8-25_14-34-42.png
  Tập truyện gồm:
  - Chỗ trống trên chuyến xe cuối cùng;
  - Tiếng chuông ngưng;
  - Hạt cây cựa mình;
  - Khoảng trời góc bê tông;
  - Mưa sáng;
  - Trông lên trời thẳm;
  - Việc tốt của thiên thần;
  - Gió về.
  • Mưa Sáng
  • NXB Hội Nhà Văn 2010
  • Bùi Phú Châu
  • 82 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/mua-sang
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page