Mùa Trở Gió (NXB Văn Học 2005) - Lê Nguyên Ngữ, 186 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Xnhi345, Aug 26, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-8-26_10-17-58.png
  Thời chiến tranh vầy mà làm rẫy gần đồn là ngu. Ngu quá! Nhưng khổ nỗi rẫy Hai Nùng lại làm ở đây từ trước khi có đồn lận kia. Ngày ấy khi khẩn rẫy chỗ đó ai cũng cho là anh khôn. Khôn vì rẫy gần xóm tiện đi lại sản xuất, trông nom. Ấy là chưa kể gần luôn cả cái thị trấn lúc nào cũng rập rình, xanh đỏ cách đấy chừng hơn hai cây số, dễ bán mua. Nhưng đầu năm ngoái, chính quyền Sài Gòn không hiểu sao lại lập lên ở đó cái đồn.
  • Mùa Trở Gió
  • NXB Văn Học 2005
  • Lê Nguyên Ngữ
  • 186 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/mua-tro-gio
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page