Mùa Xuân Đang Bắt Đầu (NXB Tổng Hợp 1987) - Thy Ngọc, 60 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by nhandang123, Jul 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn "Mùa Xuân Đang Bắt Đầu" gồm những câu chuyện ngắn sau: I- "Xứ tiên" của những người bạn không hẹn mà gặp lời căn dặn của ông voi - ngà - quăn,II- Những bước đầu tiên hứa hẹn kẻ thù bao giờ cũng mưu mà chước quỳ,III- Con đường tất yếu của những kẻ xấu cuốc chiến đấu một mất một còn,IV- Bây giờ mới là bắt đầu xứ tiên có nghĩa là như vậy đó.
  • Mùa Xuân Đang Bắt Đầu
  • NXB Tổng Hợp 1987
  • Thy Ngọc
  • 60 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=31222
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 27, 2019

Share This Page