Mười Thế Kỷ Văn Chương Pháp Quyển 2 (NXB Khai Trí 1962) - Đoàn Rạng, 655 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by DerikBup, Apr 28, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Trước khi là người của một địa phương, một thế hệ, chúng ta là người đã. Chúng ta có nhân tính rồi mới có cá tính. Cho nên so sánh người với người, dân tộc với dân tộc, dù là cách xa bao nhiêu qua thời gian và không gian, bao giờ cũng thấy tiểu dị mà đại đồng. Vì thế nên phàm đã là sáng tác của người thì ở đâu, bao giờ cũng giống nhiều mà khác ít. Nói chung đã vậy mà nói riêng về văn học cũng vậy. Mới xét qua, ta thấy văn học của mỗi thời đại, mỗi chủng tộc có màu sắc tư tưởng tỉnh cảm đặc biệt. Văn học Trung Hoa không giống văn học Việt Nam, văn học Trung Hoa đời Xuân Thu không giống văn học đời Chu, đời Đường, thời hậu cách mệnh. Nói về nước ta, văn của Nguyễn Văn Vĩnh khác văn của Phạm Quỳnh, mặc dù hai học giả đó cùng sống một thời và cùng hấp thụ một nền giáo dục. Bài tả cảnh Đèo Ngang của Hồ Xuân Hương khác bài Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan cả về dụng ý lẫn lối hành văn.
  • Mười Thế Kỷ Văn Chương Pháp Quyển 2
  • NXB Khai Trí 1962
  • Đoàn Rạng, Vũ Quý Mão, Trần Như Thuần, Đỗ Quang Giai
  • 655 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Default.aspx?ModuleId=111878
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 29, 2021

Share This Page