Mưu Lược Gia Tinh Tuyển Tập 3-Quân Sự (NXB Công An 2004) - Sài Vũ Cầu, 1272 Trang

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, May 16, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quân sự mưu lược gia là những nhà mưu lược được rèn giũa từ trong thực tiễn chiến tranh. Trung Quốc là một quốc gia đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhất trong các nước ở trên thế giới. Sách là tuyển tập một số nhân vật tiêu biểu hội tụ những phẩm chất tuyệt vời về tài năng và mưu lược trong các thời kỳ lịch sử đấu tranh của Trung Quốc.
   1. Khương Thượng: Thủy tổ binh gia - Tông sư thao lược
   2. Tào Quệ: Tiếng trống đầu hăng hái - Đã đánh là thắng ngay
   3. Tiên Chẩn: Kế thắng Thành Bộc - Mưu đoạt Hào Hàm
   4. Ngụy Thư: Phế ấp lập huyện - Phá xe đi bộ
   5. Ngũ Tử Tư: Phá Sở hiến kỳ kế - Hưng Ngô lập huân công

  Những biện pháp này thường không thích hợp sử dụng trong đời sống xã hội bình thường. Tuy nhiên, các nhà mưu lược quân sự sử dụng phương pháp tư duy khác thường, đối với việc làm phấn chấn và mở rộng đường lối tư duy của mọi người, đặc biệt là đối với việc định thế tư duy phá bỏ cũ kỹ, trì trệ đã có ích lợi rất to lớn. Điều này rất quan trọng trong tình trạng gió mưa biến ảo, chiến tranh trí tuệ gay gắt, cạnh tranh kinh tế càng phức tạp trong thế giới ngày nay. Từ bản thân những nhà mưu lược quân sự, mọi người cũng có thể học tập lấy bản lĩnh có thể coi đó là tấm gương cho mình
  • Mưu Lược Gia Tinh Tuyển Tập 3-Quân Sự Mưu Lược Gia
  • NXB Công An 2004
  • Sài Vũ Cầu
  • 1272 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B6oKPmODdb-pYVpuS0w4WHVBM2c/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 23, 2018

Share This Page