Mỹ Học Đại Cương (NXB Văn Hóa Thông Tin 1994) - Lê Ngọc Trà, 124 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nghệ Thuật & Mỹ Thuật' started by Tramnguyen, May 14, 2017.

 1. Tramnguyen

  Tramnguyen Active Member

  upload_2023-1-9_14-22-40.png
  So với đạo đức học và lô-gích học, mỹ học hình thành nhƣ một khoa học muộn hơn rất nhiều. Trong Khi các ngành khoa học trên đã đƣợc định danh và xây dựng ngay từ những thế kỷ trƣớc Công nguyên, thì mãi đến đầu thế kỷ XVIII mỹ học vẫn chƣa hoàn toàn tách mình ra khỏi triết học để khẳng định vị trí độc lập của nó. Mặc dù vậy, ý niệm về thẩm mỹ và các tƣ tƣởng mỹ học đã xuất hiện ngay từ buổi bình minh của nền văn minh nhân loại. Bởi vì từ khi đứng đƣợc trên đôi chân của mình, con ngƣời đã cảm thấy đòi hỏi về cái đẹp nhƣ một nhu cầu không thể thiếu đƣợc, đồng thời với đòi hỏi về sự thật và đạo đức.
  • Mỹ Học Đại Cương
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 1994
  • Lê Ngọc Trà
  • 124 Trang
  • File PDF-TEXT
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/36732
  https://drive.google.com/file/d/1Z40-UY2u0SqfUqrSAo7dhj5yWAikJXec
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 9, 2023

Share This Page