Mỹ Học - Khoa Học Về Các Quan Hệ Thẩm Mỹ (NXB Khoa Học Xã Hội 2001) - Đỗ Huy, 480 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Jun 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mỹ học là khoa học mở rộng tầm hiểu biết về phương diện thẩm mỹ của con người và giúp mỗi người tự hoàn thiện nhân cách của mình. Mỹ học Mác-Lênin là một khoa học kỳ diệu, nó là công cụ phương pháp luận giúp con người trong quá trình thâm nhập sâu vào văn hoá thẩm mỹ, có khả năng chống cái xấu, cổ vũ, đánh giá khả năng và khẳng định cái đẹp, cái cao cả, cái anh hùng một cách đúng đắn. Để giúp bạn đọc hiểu mỹ học Mác-Lênin một cách hệ thống và hiểu rõ hơn các quan điểm mỹ học của Đảng ta, xin giới thiệu cuốn sách Mỹ học - khoa học về các quan hệ thẩm mỹ. Cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả một số kiến thức cơ bản về mỹ học Mác-Lênin như chủ thể, khách thể, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ..
  • Mỹ Học - Khoa Học Về Các Quan Hệ Thẩm Mỹ
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2001
  • Đỗ Huy
  • 480 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6504
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page