Mỹ Học Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2006) - Đỗ Huy, 469 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Jul 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_14-34-19.png
  Là một bộ phận hợp thành các khoa triết học Mác - Lênin, mỹ học Mác - Lênin quán triệt các quan điểm thẩm mỹ của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, khẳng định mọi niềm vui, khát vọng và những đam mê của con người trong cuộc sống đều gắn liền với hoạt động lao động và thực tiễn xã hội của con người. Mỹ học Mác - Lênin là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thẩm mỹ, là công cụ nhận thức, hiểu biết, khám phá và sáng tạo các quan hệ thẩm mỹ trong đời sống và trong nghệ thuật một cách đúng đắn. Mỹ học Mác - Lênin có vai trò to lớn trong toàn bộ đời sống tỉnh thần của xã hội.
  Ở nước ta hiện nay, nhu cầu thẩm mỹ, hưởng thụ cái đẹp của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên ngày càng đa dạng và phát triển. Chính vì vậy, trong nhiều văn kiện, Đảng ta luôn đề cao, định hướng công tác giáo dục thẩm mỹ trong nhân dân.
  • Mỹ Học Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2006
  • Đỗ Huy
  • 469 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6402
  https://drive.google.com/file/d/1JUy4hD-TjF8VTfNiaONsJYf1v7Igx-ga
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 4, 2022

Share This Page