Năm 1945 Những Sự Kiện Lịch Sử Trọng Đại (NXB Quân Đội 2010) - Đặng Việt Thủy, 224 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Năm 1945 Những Sự Kiện Lịch Sử Trọng Đại
  NXB Quân Đội 2010
  Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung

  224 Trang
  Cuốn sách trình bày khái quát một cách khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lcịh sử trọng đại diễn ra theo các giai đoạn. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tại Việt Nam, Đảng Cộng Sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, chuẩn bị thành lập các căn cứ du kích, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ, thành lập Mặt trận Việt Minh, thành lập cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đặc biệt, cuốn sách đã trình bày một cách khá chi tiết và khoa học về cao trào chống Nhật cứu nước, thành lập khu giải phóng, các chiến khu cách mạng, các đội du kích vũ trang; Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ra đời; tình hình đất nước sau tổng khởi nghĩa, đấu tranh bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng còn non trẻ...
  Năm 1945 - những sự kiện lịch sử trọng đại là một cẩm nang nho nhỏ, một tư liệu quý, ngắn gọn và bổ ích đối với bạn để khi tìm hiểu về cách mạng Việt Nam giai đoạn này.
  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
  Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945
  Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa
  Cuốn sách trình bày khái quát một cách khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra theo các giai đoạn trên.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 19, 2015

Share This Page