Nam Du Huê Quang (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Tô Châu, 64 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Aug 4, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nam Du Huê Quang Trọn Bộ
  NXB Tín Đức Thư Xã 1951
  Tô Châu
  64 Trang

  Bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn thử các vì Tiên Phật coi cách trị và phép thần thông hay giỏi thể nào, nên nhứt định ngày mùng ba tháng ba mời đủ tam giới hội về thông minh điện mà dùng phép. Y theo lịnh truyền của Ngọc Hoàng mà đến ngày ấy Chư tiên, Chư Phật, Chư thánh, Chư thần, các vị ở núi cùng thập điện Long Vương về chầu đủ mặt...

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page