Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng (NXB Sài Gòn 1973) - Phó Thanh Chủ, 438 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Oct 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nam Khoa Nữ Khoa Trị Bệnh Nam Nữ Bá Chứng y lý rất cao minh, bệnh luận tinh tường, dược phương xác thực, tất cả phép chẩn trị đều áp dụng đạo lí âm dương ngũ hành mà đối chứng lập phương rất tinh kỹ và kì diệu. Đây là quyển sách quý giá thiết ư thực dụng.
  Phó Thanh Chủ trứ tác hai quyển sách thuốc:
  Quyển Nam Khoa trị bệnh đàn ông và trẻ em.
  Quyển Nữ Khoa trị bệnh đàn bà con gái.....
  • Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng
  • NXB Sài Gòn 1973
  • Tác giả: Phó Thanh Chủ
  • Dịch: Lê Đức Thiếp
  • 438 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://timsach.com.vn/Tri_Benh_Nam_Nu_Ba_Chung.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 6, 2017

Share This Page