Nam Kỳ Vĩ Nhơn Lục (NXB Nguyễn Văn Của 1927) - Trương Hoàn Phát, 100 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-12-26_17-34-14.png
  Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp phục vụ cho nhà nước đại Pháp và sự hy sinh của các nhân vật đương thời: Đỗ Hữu Phương, Đỗ Hữu Vị. Một số bài văn điếu, thư từ viết về các ông Đỗ Hữu Phương và Đỗ Hữu Vị : Chính văn bằng tiếng Việt và một phần tiếng Pháp
  • Nam Kỳ Vĩ Nhơn Lục
  • NXB Nguyễn Văn Của 1927
  • Trương Hoàn Phát
  • 100 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1qV_7PWG6IxfJh-kc7tSiH-Qo_ueLlIla
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 26, 2022

Share This Page