Năm Mươi Năm Ngoại Giao Việt Nam 1945-1995 Tập 1 (NXB Công An 1996) - Lưu Văn Lợi, 455 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by CamCao, Jan 11, 2021.

 1. CamCao

  CamCao New Member

  upload_2024-1-18_18-6-41.png
  Cuốn sách nói lên sự hiểu biết sâu sắc của tác giả về cuộc đấu tranh ngoại giao của dân tộc ta trong 30 năm qua, nó xứng đáng trở thành cuốn sách để nghiên cứu, giảng dạy cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn ấy. Cuốn sách phản ánh cuộc đấu tranh ngoại giao của dân tộc ta qua những mốc lịch sử và thời điểm quan trọng nhất trong 30 năm 1945-1975, thực hiện hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc giành độc lập; giới thiệu công tác ngoại giao của các thời kỳ dựng nước; rút ra những bài học quý báu về cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn lịch sử này
  • Năm Mươi Năm Ngoại Giao Việt Nam 1945-1995 Tập 1
  • NXB Công An 1996
  • Lưu Văn Lợi
  • 455 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1LDOuWnMuUwycBgiAFTnR2RuAepFLbwzo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 18, 2024

Share This Page