Năm Văn Sĩ Hoa Kỳ (NXB Ziên Hồng 1967) - Lê Bá Kông, 269 Trang

Discussion in 'Văn Nhân Thi Sĩ' started by lamvodong, Dec 12, 2020.

 1. lamvodong

  lamvodong New Member

  [​IMG]
  Văn học Mỹ trong bài viết này có ý nói đến những tác phẩm văn học được sáng tác trong lãnh thổ Hoa Kỳ và nước Mỹ thời thuộc địa. Để bàn luận chi tiết hơn về thi ca và kịch nghệ, xin xem thi ca Hoa Kỳ và Kịch nghệ Hoa Kỳ. Suốt lịch sử đầu, Mỹ là một tập hợp các thuộc địa của Anh quốc bên duyên hải phía đông của Hoa Kỳ ngày nay. Vì thế, truyền thống văn học của Mỹ khởi đầu có sự liên hệ tới truyền thống bề rộng hơn của Văn học Anh. Tuy nhiên, các tính chất riêng Mỹ và bề rộng sáng tác của nó thường khiến cho nó được xem ngày nay có một truyền thống và hướng đi khác biệt.
  • Năm Văn Sĩ Hoa Kỳ
  • NXB Ziên Hồng 1967
  • Lê Bá Kông
  • Dịch: Bửu Nghi
  • 269 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233822
  https://drive.google.com/file/d/1KTZaKpqJQEA08P6BF231SoE4zmiD_QcJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 28, 2022

Share This Page