Nắm Vững Đường Lối Chiến Tranh Nhân Dân Đánh Thắng Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by minhanh12, Oct 31, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Việc xác định đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, tài thao lược xuất sắc của Đảng, nhất là ở những thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến.Sau khi Hiệp định Geneva về lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, trước ý đồ thay thế Pháp, xâm lược miền Nam nước ta của đế quốc Mỹ, tháng 7/1954, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Đảng ta đã sớm xác định kẻ thù chính của nhân dân thế giới và hiện đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương là đế quốc Mỹ.Tiếp theo đó, Đảng ta đã tìm ra phương pháp và hình thức đấu tranh thích hợp nên đã đối phó có hiệu quả với địch, đưa cách mạng tiếp tục phát triển. Bước chuyển biến mới, rõ rệt nhất của cách mạng ở miền Nam là sau khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Trung ương Đảng (tháng 1/1959), lực lượng ba thứ quân và hệ thống chỉ huy quân sự các cấp từng bước hình thành. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.
  • Nắm Vững Đường Lối Chiến Tranh Nhân Dân Đánh Thắng Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ
  • NXB Sự Thật 1975
  • Võ Nguyên Giáp
  • 265 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/42711
  https://drive.google.com/file/d/1PZHd0fxGNybdZ-hjGzD_g3nICSi1Yr1M
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 8, 2023
  admin likes this.

Share This Page