Nâng Cao Chất Lượng Đảng Bộ Xã (NXB Chính Trị 2013) - Dương Trung Ý, 301 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Đảng bộ cơ sở nói chung, đảng bộ xã nói riêng cóvai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đảng bộ xã trực tiếp gắn bó với dân, là cầu nốigiữa Đảng với nhân dân, là hạt nhân chính trị lãnh đạo cấp xã, nơi thực hiện và vận dụng đờnglối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nướcvào điều kiện cụ thể địa phơng mình. Chính vì vậy, để có thể đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóanông nghiệp, nông thôn nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", đảng bộ xãcó vai trò quan trọng và nặng nề. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng đó, trong nhiều năm qua, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng củng cố nâng cao chất lợngcác tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở, nhất là các đảng bộ xã. Nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộxã đợcban hành nhằm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Nhờ vậy, nhiều đảng bộ xã đã thực hiện cóhiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng,xây dựng đời sống văn hóa mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng đảng bộ...Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, hiểu rõ hơn về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nâng cao chất lượng đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh côngn ghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn có bổ sung và điều chỉnh của TS. Dương Trung ý.
  • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Bộ Xã
  • NXB Chính Trị 2013
  • Dương Trung Ý
  • 301 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://nitroflare.com/view/25460E37969E71B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 5, 2020

Share This Page