Nâng Cao Chất Lượng Đảng Bộ Xã (NXB Chính Trị 2013) - Dương Trung Ý, 306 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-7_21-55-7.png
  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó có công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta. Trong nhiều năm qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã đạt được một số thành tựu rất quan trọng như: đời sống của người dân nông thôn đã được nâng lên một bước, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển mạnh,... Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa phát triển, kỹ thuật lạc hậu, thô sơ, năng suất lao động còn thấp,... quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn còn lúng túng, khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ cơ sở nói chung, đảng bộ xã nói riêng có vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đảng bộ xã trực tiếp gắn bó với dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là hạt nhân chính trị lãnh đạo cấp xã, nơi thực hiện và vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể địa phương mình.
  • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Bộ Xã
  • NXB Chính Trị 2013
  • Dương Trung Ý
  • 306 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/99EA12DB0CC15E9
  https://drive.google.com/file/d/1WoQ_1ytmqtNgOAqwnypxhK4Q2BvC5hdk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 27, 2023

Share This Page