Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, May 31, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở
  NXB Tổng Hợp 2013
  Hồ Thanh Khôi
  200 Trang
  Hội nghị Trung ương 7 khóa XI xem xét và quyết định chỉ đạo nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị... Củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị là công việc rất lớn, hệ trọng và phức tạp, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vừa qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém...” . Hội nghị đã kết luận: Cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở với quyết tâm chính trị cao nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị...
  Nhà giáo Ưu tú Hồ Thanh Khôi trong nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy về công tác xây dựng Đảng đã viết một số sách và một số bài báo xung quanh vấn đề này. Nhân dịp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đặc biệt là Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tập hợp một số bài viết của tác giả để xuất bản cuốn sách: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở”.
  Nội dung của cuốn sách bao gồm bốn vấn đề: Đảng và vấn đề lý luận cách mạng trong Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở; Một số vấn đề về công tác hành chính – văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở.
  Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới bạn đọc và mong nhận được sự góp ý của độc giả để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

  Download Link
  eBook tặng cho thành viên ủng hộ DVD Tuyển Tập

   

Share This Page