Nâng Cao Kỹ Năng Giao Tiếp Của Cán Bộ Xã, Phường, Thị Trấn (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_9-52-34.png
  Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. Nhiệm vụ chủ yếu của xã, phường, thị trấn là quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân địa phương thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đây chính là nơi thể hiện toàn diện, trực tiếp và cụ thể nhất mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; nơi thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; nơi trực tiếp quản lý, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên; nơi tạo nguồn, bổ sung và cung cấp cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Vì vậy, việc chăm lo củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn, mà trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, tín nhiệm với nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội
  • Nâng Cao Kỹ Năng Giao Tiếp Của Cán Bộ Xã, Phường, Thị Trấn
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Bá Dương
  • 220 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/21935FF00DA92D9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page