Nâng Cao Năng Lực Đấu Tranh Trên Mặt Trận Tư Tưởng, Lý Luận Của Giảng Viên Ở Các Học Viện

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-16_10-48-39.png
  Một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội đó là tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
  Cuốn sách tập trung đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân và kinh nghiệm; đồng thời đề xuất yêu cầu và giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của giảng viên ở các học viện, nhà trường quân đội hiện nay góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
  • Nâng Cao Năng Lực Đấu Tranh Trên Mặt Trận Tư Tưởng, Lý Luận Của Giảng Viên Ở Các Học Viện, Nhà Trường Quân Đội Hiện Nay
  • NXB Quân Đội 2018
  • Phan Sỹ Thanh
  • 149 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5658
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page