Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng Tập 1 (NXB Chính Trị 2021) - Lê Hồng Anh

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, May 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  image004.png
  Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về chủ trương lãnh đạo thực hiện đường lối phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 và những năm tiếp theo, thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản hai tập sách: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bộ sách tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh về nhiều lĩnh vực trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.
  • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng Tập 1
  • NXB Chính Trị 2021
  • Lê Hồng Anh
  • 818 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1lN7dIuiij-_Arc0bYq_MPYOzdAaFQA5y
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 22, 2022

Share This Page