Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thương Mại Việt Nam Trong Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by quanh.bv, Oct 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Doanh nghiệp thương mại có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Sự thay đổi cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam 19 năm qua đã làm cho môi trường hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp thương mại nói riêng thay đổi. Trong môi trường kinh doanh mới, các doanh nghiệp thương mại đã chủ động trong hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời phải đứng trước thách thức lớn là chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh của mình. Sự cạnh tranh trên thị trường của các thành phần kinh tế khác ngày càng ngay gắt, khốc liệt. Vì vậy, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại là một nội dung cần được quan tâm.
  Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và quy mô đào tạo về cán bộ quản lý thương mại, tác giả đã biên soạn cuốn sách "Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thương Mại Việt Nam Trong Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế" trên cơ sở luận án Tiến sĩ kinh tế...
  • Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thương Mại Việt Nam Trong Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
  • NXB Lao Động Xã Hội 2005
  • Nguyễn Vĩnh Thanh
  • 330 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/367
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 17, 2020

Share This Page