Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Trong Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by thuongle16232@, Dec 17, 2020.

 1. [​IMG]
  Doanh nghiệp thương mại có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Sự thay đổi cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam 19 năm qua đã làm cho môi trường hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp thương mại nói riêng thay đổi. Trong môi trường kinh doanh mới, các doanh nghiệp thương mại đã chủ động trong hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời phải đứng trước thách thức lớn là chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh của mình. Sự cạnh tranh trên thị trường của các thành phần kinh tế khác ngày càng ngay gắt, khốc liệt. Vì vậy, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại là một nội dung cần được quan tâm.
  • Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Trong Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2006
  • Vũ Trọng Lâm
  • 327 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=104903
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 22, 2021

Share This Page