.NET Toàn Tập Tập 4-Lập Trình Căn Cứ Dữ Liệu Dùng ADO.NET Và C# - Dương Quang Thiện, 703 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by admin, Feb 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-12_16-45-46.png
  Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# này có tham vọng là một tập hướng dẫn lập trình căn cứ dữ liệu sử dụng ADO.NET và Visual C#. Như bạn đã biết, trong thiết kế các ứng dụng chạy trên Windows và Web bây giờ, người ta chủ trương thiết kế kiểu tam tầng (three-tier), nghĩa là theo 3 tầng lớp: data presentation, data access và business logic. Phần data presentantion chia làm 2 phần: phần input liên quan đến giao diện người sử dụng, còn phần output liên quan đến kết xuất xử lý được trình bày dưới dạng những báo cáo. Phần giao diện người sử dụng (GUI) đã được đề cập đến trong tập III. Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# tập trung đề cập đến phần data access, nghĩa là truy cập các dữ liệu nguồn sử dụng ADO.NET và C#.
  Chương 1: Sử dụng căn cứ dữ liệu
  Chương 2: Tổng quan về ADO.NET
  Chương 3: Data Component trong Visual Studio .NET
  Chương 4: Các lớp ADO .NET tách rời
  Chương 5: ADO.NET Data Providers
  Chương 6: Tạo căn cứ dữ liệu sử dụng các công cụIDE.
  Chương 7: Làm việc với XML
  Chương 8: Triển khai ứng dụng Web sử dụng ADO.NET
  Chương 9: Sử dụng các dịch vụ Web với ADO.NET.
  Chương 10: Thụ lý tình huống trên ADO.NET
  Chương 11: Sử dụng Stored Procudures, Views, Triggers và COM Interop
  Chương 12: Làm việc với Active Directory
  Chương 13: Tìm hiểu Message Queues
  Chương 14: Tìm hiểu Data Wrapper
  Chương 15: Làm việc với ODBC Data Provider
  • .NET Toàn Tập Tập 4-Lập Trình Căn Cứ Dữ Liệu Dùng ADO.NET Và C#
  • NXB Tổng Hợp 2005
  • Dương Quang Thiện
  • 703 Trang
  • PDF-TRUE
  Link Download
  http://117.3.71.125:8080/mobile/handle/DHKTDN/694
  https://drive.google.com/file/d/1Uz4trFG5emQY0TotV9WMIqarpL55Y9Tj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 12, 2022

Share This Page