.NET Toàn Tập Tập 6-Lập Trình Báo Cáo Dùng Crystal Reports .NET Và C# - Dương Quang Thiện, 594 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by admin, Feb 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-12_16-54-25.png
  Tập VI này là tập cuối nói về lý thuyết của bộ sách .NET toàn tập. Theo mô hình lập trình các ứng dụng ngày nay, người ta chia ứng dụng ra làm 3 lớp (layer): presentation layer, business layer và data access layer. Presentation layer là phần chương trình liên quan đến nhập liệu và kết xuất lên màn hình hoặc lên các báo cáo in ra giấy, nghĩa là có tương tác với người sử dụng. Phần data access layer là những gì liên quan đến căn cứ dữ liệu, đến các tập tin trữ trên đĩa bất cứ dưới dạng thức nào (Word, Access, Excel chẳng hạn). Còn phần Business layer là những thủ tục (procedures), những qui tắc xử lý (rules) mà ta thường thấy trong kinh doanh (do đó có từ business). Qua hai tập I, “C# Căn bản” và tập II, “C# và .NET Framework” của bộ sách .NET toàn tập này thì business layer đã được đề cập trọn vẹn. Tập III, “Giao diện người sử dụng” đã đề cập đến Presentation layer về phần nhập liệu phía người sử dụng, còn tập IV, “Lập trình căn cứ dữ liệu với ADO.NET” trình bày trọn vẹn phần Data Access layer. Còn tập VI này, “Lập trình các báo cáo sử dụng Crystal Reports” thì lại trình bày phần Presentaion layer phía kết xuất các báo cáo, đối nghịch với giao diện người sử dụng phía nhập liệu. Cuối cùng tập V, “Lập trình Web và ASP.NET” là những gì được trình bày trong 3 lớp nhưng được sử dụng trong các ứng dụng mạng Web.
  Chương 1: Tổng quan về Crystal Reports. Net.
  Chương 2: Hãy thử bắt đầu với Crystal Reports. Net.
  Chương 3: Tìm hiểu Crystal Reports Object Model.
  Chương 4: Sắp xếp và gộp nhóm.
  Chương 5: Sử dụng các thông số.
  Chương 6: Uốn nắn các báo cáo.
  Chương 7: Tìm hiểu về công thức và lôgic chương trình.
  Chương 8: Vẽ biểu đồ thế nào?
  Chương 9: Tạo báo cáo Cross - Tab.
  Chương 10: Thêm Subreport vào báo cáo chính.
  Chương 11: Hội nhập báo cáo vào ứng dụng Windows.
  Chương 12: Hội nhập báo cáo vào ứng dụng Web.
  Chương 13: Tạo XML Report Web Services.
  Chương 14: Làm việc với các dữ liệu nguồn.
  Chương 15: Xuất khẩu và triển khai hoạt động các báo cáo
  • .NET Toàn Tập Tập 6-Lập Trình Báo Cáo Dùng Crystal Reports .NET Và C#
  • NXB Tổng Hợp 200
  • Dương Quang Thiện
  • 594 Trang
  • PDF-TRUE
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1kVdPpwrs_RvmwEqp7x1Rqq0GeCI21ieE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 12, 2022

Share This Page