Nghệ Thuật Chỉ Đạo Của Đảng Kết Thúc Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1973-1975 - Nguyễn Xuân Tú

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Apr 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta (1954 - 1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc. Đây là thắng lợi trọn vẹn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XX. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng nước ta, thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và dân tộc ta nhiều kinh nghiệm quý báu, trong đó có kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo giành thắng lợi từng bước tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cách mạng giải phóng dân tộc, đây là một nét độc đáo, một bài học kinh nghiệm quý báu của cách mạng nước ta. Bài học này không chỉ có giá trị lịch sử lớn lao mà còn có ý nghĩa hiện thực sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh hiện nay.
  • Nghệ Thuật Chỉ Đạo Của Đảng Kết Thúc Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1973 - 1975
  • NXB Quân Đội 2010
  • Nguyễn Xuân Tú
  • 200 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvientravinh.org.vn/TopicBook/DetailBook.aspx?articleid=45
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 2, 2019

Share This Page