Nghệ Thuật Lãnh Đạo Và Giải Đáp Các Tình Huống Quan Trọng Thường Gặp Dành Cho Giám Đốc

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Jan 12, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thời gian Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới liên quan đến doanh nghiệp như Thông tư 219/2015/TT- BTC ngày 31-12-2015, Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17-11-2015,…
  Để giúp các nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất kinh doanh, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Nghệ thuật lãnh đạo và giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp dành cho giám đốc.
  MỤC LỤC
  Phần 1: Giải đáp về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị khi xảy ra tham nhũng, lãng phí
  Phần 2: Giải đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, quản lý và sử dụng hóa đơn
  Phần 3: Giải đáp về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, các đơn vị cơ quan
  Phần 4: Giải đáp về bảo hiểm xã hội, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động
  Phần 5: Nguyên tắc lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ thuật ứng xử của lãnh đạo
  • Nghệ Thuật Lãnh Đạo Và Giải Đáp Các Tình Huống Quan Trọng Thường Gặp Dành Cho Giám Đốc
  • NXB Đại Học Kinh Tế 2016
  • Nguyễn Đình Hùng
  • 417 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...trong-thuong-gap-danh-cho-giam-doc-60779.html
   

Share This Page