Nghi Lễ Tóm Lược (Canh Thìn 2000) - Lê Hương Muội, 241 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghi Lễ Tóm Lược
  Canh Thìn 2000
  Lê Hương Muội
  241 Trang

  Nghĩ vì nghi lễ là một trong những trọng tâm của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Mà nghi lễ đã được qui định những nét căn bản trong quyển “Thiên Đạo và Thế Đạo”.
  Khi mở Đạo, Đức Chí Tôn duy giáng cơ truyền cho Phật Giáo Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, dạy
  dâng kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Mãi đến ngày 23 tháng 7 đến 4 tháng 8 Ất Hợi (21 8 đến 31 8 1935). Ơn Trên mới giáng cơ cho «Tân Kinh.” Ấy là một giọt nước Cam Lồ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh hồn của toàn thế giới.
  Cần thiết cho giai đoạn hiện tại về Tang Tế sự, với sự đáp ứng tâm thư đề ngày 01.04. Mậu Dần (dl: 26 04
  98) tệ muội thỉnh giáo về nghi lễ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được chư Chức Sắc, Chức Việc cùng
  đồng đạo trung kiên quốc nội và quốc ngoại chỉ giáo, góp ý với một tinh thần chân thành phụng sự Đạo Pháp.
  Vậy bản thảo tập “Nghi Lễ Tóm Lược”nầy được soạn theo tài liệu của Hội Thánh trước năm 1975, và
  trước Đạo Lịnh 01 ra đời, với chư Chức Sắc, Chức Việc cùng quí đồng đạo cùng với kinh nghiệm lúc hành đạo của tệ muội tại Trung Ương Tòa Thánh Tây Ninh. Nay tu sửa lần thứ 3 để bổ khuyết những chi tiết còn thiếu sót và thêm phần tang lễ ở nước ngoài (vì hoàn cảnh phong tục tập quán ...)

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page