Nghi Lễ Trong Chu Kỳ Đời Người Của Người Mường Ở Hoà Bình - Nguyễn Thị Song Hà, 360 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jun 2, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Là một thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Mường cư trú chủ yếu ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La và Ninh Bình. Trong những năm gần đây, do đặc điểm của quá trình chuyển cư, sự tác động của chính sách xây dựng kinh tế mới, nhất là của quá trình Đổi mới, người Mường đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, nhưng tập trung nhất vẫn là ở Hòa Bình (525.639 người). Vì thế cho đến nay, Hòa Bình vẫn luôn được coi là cái nôi văn hóa của người Mường nước ta.
  Văn hóa tộc người, trong đó có nghi lễ trong chu kỳ đời người, là những giá trị văn hóa được hình thành từ lâu đời, trở thành thành tố quan trọng biểu hiện sắc thái văn hóa của dân tộc. Các nghi lễ trong chu kỳ vòng đời của người Mường cũng không phải là nhất thành bất biến mà luôn biến đổi, thích nghi với điều kiện mới.
  Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đặc biệt chú ý đến vấn đề xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư… đã được ban hành như Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chương trình hành động triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và việc lễ hội… Vì thế, nghiên cứu về nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Mường ở Hòa Bình hiện nay được coi là việc làm cần thiết, cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp cho tỉnh Hòa Bình đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, góp phần đề ra nội dung xây dựng, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự nghiệp Đổi mới đất nước, làm cho đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mường không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
  • Tên sách: Nghi Lễ Trong Chu Kỳ Đời Người Của Người Mường Ở Hoà Bình
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2012
  • Tác giả: Nguyễn Thị Song Hà
  • Số Trang: 360
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFfqyznKhO2011.1.1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 1, 2018

Share This Page