Nghi Tiết Đại Đàn Tiểu Đàn (Canh Ngọ 1930) - Chơn Truyền Ấn Quán, 28 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghi Tiết Đại Đàn Tiểu Đàn
  Canh Ngọ 1930
  Chơn Truyền Ấn Quán
  28 Trang
  Lễ là một việc rất trọng hệ, vì là cái hình thể của nền Đạo phô bày ra trước mặt người. Chư Đạo Hữu cần phải để công xem sóc nhắc nhở nhau mà gìn giử tư cách trong mỗi khi hành lể cho trang hoàn hầu tỏ tất lòng thành kỉnh của mình cùng Đức Chí Tôn và chư Tiên Phật Thánh Thần, lại cũng là một phương châm về đường phổ độ nửa.Mỗi khi chúng ta hành lễ, thì người ngoại Đạo sẵn ý xe vào mà phân biệt tà chánh một ít của nền Đạo trong đó, vì Đạo là việc nhiệm mầu huyền bí rất sâu xa, người ngoài nào thấu đặng: duy có châm nom cách cử chỉ của chúng ta trọng kỉnh các Đấng thế nào, thì đủ cho người vẽ ảnh Đạo ra thế ấy mà thôi.
  Nhạc cũng là một việc cần yếu, vì là phương làm cho đầm ấm tao nhã, cốt để dìu dẫn giúp cho thành Lể,
  ra vẻ long trọng, vì đã che lấp các việc xao động trong cơn hành lể trên thì hiến cái vẻ tiêu tao phù trầm cho các Đấng, dưới lại làm cho chúng ta, vì nghe đặng cái giọng tao nhã, nhặc khoan, hoặc có lúc vì tiếng nhạc trổi mà lòng ta vừa hân hoan mà quên hẳng cái mỏi mệt trong cơn hành lể hoặc có khoản, vì cái thức phù ba của giọng đàn mà làm cho ta yên tịnh, mới có thể thiền tâm vọng cầu các Đấng cho thấu đáo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page